دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس28/5/97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۴ | 

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 28/05/97


دفعات مشاهده: 10 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 21/05/97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۷ | 

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 21/05/97

کنفرانس:
آقای دکتر نوبرانی
ارزیابی تشخیصی و درمانی تومورهای ساقه هیپوفیز.
ژورنال کلاب:
خانم دکتر حیدری:
آقای دکتر اسلامی:

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس7/5/97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲ | 

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 24/04/97

کنفرانس:
خانم دکتر فراستی
درمان اختلالات منیزیوم فسفر.
ژورنال کلاب:
آقای دکتر نوبرانی:
آقای دکتر اسلامی:

دفعات مشاهده: 156 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 31/41/97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۷ | 

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 24/04/97

کنفرانس:
آقای دکتر گرجی
Management of resistant graves ophthalmopathy.
ژورنال کلاب:
خانم دکتر حیدری:
خانم دکتر عزیزی:

دفعات مشاهده: 112 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 24/4/97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۳ | 

.عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 24/04/97

کنفرانس:
خانم دکتر حیدری
GH and IGF1 discordance in acromegaly.
ژورنال کلاب:
دکتر نوبرانی:
دکتر عزیزی:

دفعات مشاهده: 109 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر