دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس27/8/97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۲ | 
کنفرانس:
خانم دکتر طاهری.
 
GENETIC OBESITY .
ژورنال کلاب:
خانم دکتر چهره گشا.
The family Coriobacteriaceae is a potential contributor to the beneficial effects ofRoux-en Ygastricbypassontype2diabetes.

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس20/8/97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 52 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس29/7/97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۵ | 

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس29/7/97

کنفرانس:
آقای دکتر گرجی.
Glycemic control in diabetic CKD patients.
ژورنال کلاب:
دکتر صادقی پور
دکتر مصیب خوزانی

دفعات مشاهده: 131 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس22/7/97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۸ | 

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس22/7/97

کنفرانس:
آقای دکتر نوبرانی.
Turner's Syndrome.
ژورنال کلاب:
خانم دکتر حیدری

دفعات مشاهده: 115 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 25/6/97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۱ | 

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 
ژورنال کلاب:
آقای دکتر زارعی
آقای دکتر اسلامی

 

دفعات مشاهده: 172 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر