دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس29/7/97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۵ | 

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس29/7/97

کنفرانس:
آقای دکتر گرجی.
Glycemic control in diabetic CKD patients.
ژورنال کلاب:
دکتر صادقی پور
دکتر مصیب خوزانی

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس22/7/97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۸ | 

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس22/7/97

کنفرانس:
آقای دکتر نوبرانی.
Turner's Syndrome.
ژورنال کلاب:
خانم دکتر حیدری

دفعات مشاهده: 36 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 25/6/97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۱ | 

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 
ژورنال کلاب:
آقای دکتر زارعی
آقای دکتر اسلامی

 

دفعات مشاهده: 105 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 18/6/97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۷ | 

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس18/6/97

کنفرانس:
آقای دکتر نوبرانی.
هیپرتری گلیسریدمی و بیماریهای قلبی عروق.
ژورنال کلاب:
خانم دکتر حیدری

دفعات مشاهده: 104 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس04/6/97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۳۰ | 

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس04/6/97

کنفرانس:
آقای دکتر گرجی.
Updates on ADA 2018.
ژورنال کلاب:
آقای دکتر نوبرانی

دفعات مشاهده: 140 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر