دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 168 | تعداد کل بازدید های مطالب: 31,658 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

معرفی کارکنان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تماس با دفتر آموزش

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تماس با ما

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آشنایی با کتابخانه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تماس با ما

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

حوزه ریاست

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

نوبت دهی اینترنتی درمانگاه هیوفیز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

درمان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

بررسی شیوع دیابت و پیش- دیابت در بستگان درجه اول بیماران دیابتی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پروژه های پژوهشی در حال انجام

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

طرح بررسی وضعیت تیامین درافراد مبتلا به افزایش قند خون

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه ها، سمینارها، کنفرانسها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ثبت نام در سامانه آموزش مداوم

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اهداف

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

form

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

امتحان آموزش مداوم

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تقویم

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

محتوای آموزش مداوم

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فهرست برنامه ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

امتحان آموزش مداوم

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آموزش

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دیابت نوع 2

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فهرست برنامه ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

خدمات کتابخانه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

نظر و پیشنهاد

صفحه 1 از 7