دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 94 | تعداد کل بازدید های مطالب: 23,794 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ -

برنامه ژورنال کلاب و کنفرانس یکشنبه 30/6/93

یکشنبه 30/6/93

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ -

برنامه ژورنال کلاب و کنفرانس یکشنبه 23/6/93

برنامه ژورنال کلاب و کنفرانس

img_yw_news
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ -

برگزاری کنفرانس دیابت نوع 1 و بیماریهای قلبی و عروقی 16/6/1393

کنفرانس دیابت نوع 1 و بیماریهای قلبی و عروقی در انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم برگرار می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ -

برنامه ژورنال کلاب و کنفرانس یکشنبه16/6/1393

یکشنبه16/6/1393

img_yw_news
سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۳ -

برنامه ژورنال کلاب و کنفرانس یکشنبه9/6/1393

یکشنبه9/6/1393

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ -

برنامه ژورنال کلاب یکشنبه 2/6/1393

یکشنبه 2/6/1393

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ -

موضوع ژورنال کلاب و کنفرانس 26/5/1393

یکشنبه 26/5/1393

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ -

دفاع از پروپوزال خانم دکتر اکبری دستیار فوق تخصص

بررسی عملکرد هورمونی هیپوفیز بیماران پس از جراحی آدنوم هیپوفیز بر اساس تشخیص پاتولوژی و IHC در سالهای 1385 تا 1393 در بیمارستان فیروزگر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ -

موضوع کنفرانس19/5/1393

یکشنبه 19/5/1393

img_yw_news
دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۳ -

موضوع ژورنال کلاب 12/5/1393

12/5/1393

img_yw_news
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳ -

برنامه Journal Club دستیاران

برنامه Journal Club دستیاران8/4/1393 و 15/4/1393

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ -

برنامه Journal Club یکشنبه 1/4/1393

برنامه Journal Club یکشنبه 1/4/1393

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ -

برنامه Journal Club یکشنبه 1/4/1393

برنامه Journal Club یکشنبه 1/4/1393

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ -

کنفرانس تومورهای آدرنال در سالن سپهر بیمارستان فیروزگر

برگزاری کنفرانس تومورهای آدرنال در سالن سپهر بیمارستان فیروزگر

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ -

برگزاری کنفرانس پیگیری، تشخیص و درمان فئوکروموسیتوما

کنفرانس پیگیری، تشخیص و درمان فئوکروموسیتوما در انستیتو غدد در تاریخ 18/03/1393 برگزار می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ -

برگزاری کنفرانس دیابت نوع 1 در بزرگسالان

کنفرانس دیابت نوع 1 در بزرگسالان در انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم برگزار می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳ -

دفاع از پایان نامه دوره فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

خانم دکتر آنیتا افتخارزاده از پایان نامه خود تحت عنوان "بررسی ارتباط کارکرد تیرویید با سندرم متابولیک بالغین؛ مرور سیستماتیک و متاآنالیز" دفاع خواهند کرد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

بازدید معاون پژوهشی دانشگاه از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و مرکز تحقیقات غدد

جناب آقای دکتر موسوی معاون محترم پژوهشی دانشگاه همراه با جناب آقای دکتر کامروا دبیر محترم شورا و سرپرست دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی و جناب آقای دکتر ناصر بخت مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه صبح امروز 21 اردیبهشت ماه 1393 ضمن بازدید از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و همچنین مرکز تحقیقات غدد در جریان فعالیتها، پتانسیلها و موانع موجود در این واحد قرار گرفتند و از قسمتهای مختلف از جمله مرکز تحقیقات غدد، کتابخانه، درمانگاه تخصصی مرکز بازدید نمودند. در ابتدای این بازدید، دکتر محمد ابراهیم خمسه، رئیس انستیتو و مرکز تحقیقات غدد ضمن ارایه گزارشی اهم فعالیتهای مرکز در سالهای اخیر را به شرح ذیل بیان نمودند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

بازدید معاون پژوهشی دانشگاه از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و مرکز تحقیقات غدد

جناب آقای دکتر موسوی معاون محترم پژوهشی دانشگاه همراه با جناب آقای دکتر کامروا دبیر محترم شورا و سرپرست دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی و جناب آقای دکتر ناصر بخت مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه صبح امروز 21 اردیبهشت ماه 1393 ضمن بازدید از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و همچنین مرکز تحقیقات غدد در جریان فعالیتها، پتانسیلها و موانع موجود در این واحد قرار گرفتند و از قسمتهای مختلف از جمله مرکز تحقیقات غدد، کتابخانه، درمانگاه تخصصی مرکز بازدید نمودند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

بازدید معاون پژوهشی دانشگاه از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و مرکز تحقیقات غدد

جناب آقای دکتر موسوی معاون محترم پژوهشی دانشگاه همراه با جناب آقای دکتر کامروا دبیر محترم شورا و سرپرست دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی و جناب آقای دکتر ناصر بخت مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه صبح امروز 21 اردیبهشت ماه 1393 ضمن بازدید از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و همچنین مرکز تحقیقات غدد در جریان فعالیتها، پتانسیلها و موانع موجود در این واحد قرار گرفتند و از قسمتهای مختلف از جمله مرکز تحقیقات غدد، کتابخانه، درمانگاه تخصصی مرکز بازدید نمودند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

بازدید معاون پژوهشی دانشگاه از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و مرکز تحقیقات غدد

جناب آقای دکتر موسوی معاون محترم پژوهشی دانشگاه همراه با جناب آقای دکتر کامروا دبیر محترم شورا و سرپرست دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی و جناب آقای دکتر ناصر بخت مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه صبح امروز 21 اردیبهشت ماه 1393 ضمن بازدید از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و همچنین مرکز تحقیقات غدد در جریان فعالیتها، پتانسیلها و موانع موجود در این واحد قرار گرفتند و از قسمتهای مختلف از جمله مرکز تحقیقات غدد، کتابخانه، درمانگاه تخصصی مرکز بازدید نمودند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

بازدید معاون پژوهشی دانشگاه از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و مرکز تحقیقات غدد

جناب آقای دکتر موسوی معاون محترم پژوهشی دانشگاه همراه با جناب آقای دکتر کامروا دبیر محترم شورا و سرپرست دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی و جناب آقای دکتر ناصر بخت مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه صبح امروز 21 اردیبهشت ماه 1393 ضمن بازدید از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و همچنین مرکز تحقیقات غدد در جریان فعالیتها، پتانسیلها و موانع موجود در این واحد قرار گرفتند و از قسمتهای مختلف از جمله مرکز تحقیقات غدد، کتابخانه، درمانگاه تخصصی مرکز بازدید نمودند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

بازدید معاون پژوهشی دانشگاه از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و مرکز تحقیقات غدد

جناب آقای دکتر موسوی معاون محترم پژوهشی دانشگاه همراه با جناب آقای دکتر کامروا دبیر محترم شورا و سرپرست دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی و جناب آقای دکتر ناصر بخت مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه صبح امروز 21 اردیبهشت ماه 1393 ضمن بازدید از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و همچنین مرکز تحقیقات غدد در جریان فعالیتها، پتانسیلها و موانع موجود در این واحد قرار گرفتند و از قسمتهای مختلف از جمله مرکز تحقیقات غدد، کتابخانه، درمانگاه تخصصی مرکز بازدید نمودند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

بازدید معاون پژوهشی دانشگاه از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و مرکز تحقیقات غدد

جناب آقای دکتر موسوی معاون محترم پژوهشی دانشگاه همراه با جناب آقای دکتر کامروا دبیر محترم شورا و سرپرست دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی و جناب آقای دکتر ناصر بخت مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه صبح امروز 21 اردیبهشت ماه 1393 ضمن بازدید از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و همچنین مرکز تحقیقات غدد در جریان فعالیتها، پتانسیلها و موانع موجود در این واحد قرار گرفتند و از قسمتهای مختلف از جمله مرکز تحقیقات غدد، کتابخانه، درمانگاه تخصصی مرکز بازدید نمودند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

بازدید معاون پژوهشی دانشگاه از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و مرکز تحقیقات غدد

جناب آقای دکتر موسوی معاون محترم پژوهشی دانشگاه همراه با جناب آقای دکتر کامروا دبیر محترم شورا و سرپرست دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی و جناب آقای دکتر ناصر بخت مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه صبح امروز 21 اردیبهشت ماه 1393 ضمن بازدید از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و همچنین مرکز تحقیقات غدد در جریان فعالیتها، پتانسیلها و موانع موجود در این واحد قرار گرفتند و از قسمتهای مختلف از جمله مرکز تحقیقات غدد، کتابخانه، درمانگاه تخصصی مرکز بازدید نمودند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

بازدید معاون پژوهشی دانشگاه از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و مرکز تحقیقات غدد

جناب آقای دکتر موسوی معاون محترم پژوهشی دانشگاه همراه با جناب آقای دکتر کامروا دبیر محترم شورا و سرپرست دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی و جناب آقای دکتر ناصر بخت مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه صبح امروز 21 اردیبهشت ماه 1393 ضمن بازدید از انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم و همچنین مرکز تحقیقات غدد در جریان فعالیتها، پتانسیلها و موانع موجود در این واحد قرار گرفتند و از قسمتهای مختلف از جمله مرکز تحقیقات غدد، کتابخانه، درمانگاه تخصصی مرکز بازدید نمودند.

img_yw_news
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

دفاع از پایان نامه دوره فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر محمود علی کشاورز از پایان نامه خود تحت عنوان "ارتباط بین سطح سرمی25(OH)D با پارامترهای متابولیک و سطح هورمونهای آندروژنیک در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به درمانگاه PCOS انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم(بیمارستان فیروزگر) در سال 1392"دفاع خواهند کرد.

img_yw_news
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ -

کلینیک آموزشی

کلینیک آموزشی

img_yw_news
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ -

تن ستجی

تن سنجی

img_yw_news
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ -

تن سنجی

تن سنجی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ -

کتابخانه

عکس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ -

پژوهش

عکس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ -

آزمایشگاه

آزمایشگاه

img_yw_news
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ -

سومین کنفرانس سالیانه تومورهای هیپوفیز

سومین کنفرانس سالیانه تومورهای هیپوفیز در 26 دی ماه

img_yw_news
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۲ -

اولین کنفرانس تجویز و مصرف منطقی مکمل ها در تاریخ 4 الی 6 دیماه 92 در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود

اولین کنفرانس تجویز و مصرف منطقی مکمل ها در بیماریهای مختلف در تاریخ 4 الی 6 دیماه امسال درمرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۲ -

راه اندازی درمانگاه مشترک اندوکرینولوژی و جراحی مغز و اعصاب

برای نخستین بار در کشور درمانگاه الکترونیکی بیماریهای غدد و متابولیسم در شهریور ماه 1391 در انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم "بیمارستان فیروزگر" راه اندازی شد.

img_yw_news
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۲ -

برگزاری کنفرانس علمی با موضوع Thyroid Disease and Cardiovascular Risk

برگزاری کنفرانس علمی با موضوع Thyroid Disease and Cardiovascular Risk (29 اردیبهشت 1391)

img_yw_news
پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ -

slide show

slide show

img_yw_news
پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ -

2slide show

2slide show

img_yw_news
پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ -

slide show3

slide show3

img_yw_news
پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ -

slide show4

slide show4

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۲ -

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دوره فوق تخصصی غدد درون ریز

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم دکتر اردوخانی دستیار داخلی 7 بهمن در سالن کنفرانس انستیتو غدد برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲ -

برگزاری دومین سمینار علمی بیماریهای متابولیک مادرزادی نادر

سمینار علمی با موضوع " 2nd Annual Seminar on Inborn Error of Metabolism " توسط انستیتو غدد درون ریزو متابولیسم از تاریخ 9 اسفند لغایت 11 اسفند با همکار مرکز بیماریهای خاص در تالار امام برگزار می گردد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ -

کنفرانس علمی یکروزه درمان های مبتنی بر Incretin ها و آگونیست های گیرنده GLP-1 در درمان دیابت نوع 2

درمان های مبتنی بر Incretin ها و آگونیست های گیرنده GLP-1 در درمان دیابت نوع 2 در تاریخ 1آذر ماه 1392 توسط انستیتو غد در هتل آزادی تهران برگزار گردید.

صفحه 2 از 2    
2
بعدی
آخرین