پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

آقای دکتر محمد ابراهیم خمسه
پست الکترونیکkhamseh.miums.ac.ir
رشته تحصیلیفوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
پست سازمانیریاست مرکز
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۵

[ برگشت به فهرست افراد ]