پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم- معرفی کارکنان
معرفی کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

معاون آموزش

سرکار خانم دکتر فاطمه گل گیری

مرتبه دانشگاهی : استادیار و فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

پست الکترونیک: golgiri.f@iums.ac.ir

 

مسئول آموزش

سرکار خانم دکتر زهرا امامی

مرتبه دانشگاهی : استادیار و عضو هیئت علمی  پژوهشی

پست الکترونیک: emami.z@iums.ac.ir

مشاهده CV 

 

کارشناس

سرکار خانم راحله سهرابی

مرتبه دانشگاهی: کارشناس

پست الکترونیکی: sohrabi.rahil@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=78.11233.48828.fa
برگشت به اصل مطلب