پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم- خدمات کتابخانه
خدمات کتابخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

خدمات کتابخانه

      امانت منابع کتابخانه: سرویس امانت کتاب با ارائه کارت نظام پزشکی برای پزشکان و اعضای هیئت علمی و کارت دانشجویی برای دانشجویان انجام می گیرد.

      دسترسی به اینترنت جهت جستجوی مقالات پزشکی

      دسترسی به کتابخانه ملی پزشکی ایران INLM و امکان جستجو در پایگاههای اطلاعاتی

      تهیه کتابچه آموزشی جهت راهنمایی و هدایت مراجعین در استفاده از منابع الکترونیکی

      راهنمایی مراجعان برای یافتن مواد و اطلاعات مورد نیاز و راهنمایی آنان در استفاده از مجموعه کتابخانه برای بهره گیری بهتر و بیشتر از منابع

      آموزش استفاده و جستجو از پایگاههای اطلاعاتی به کاربران

 لیست پایان نامه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=78.7681.42931.fa
برگشت به اصل مطلب