دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 29/4/99

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 22/04/99

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 4/12/98

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 29/10/98

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸

عناوین ژورنال کلاب و کنفرانس 22/10/98

..

ادامه...

تاریخچه

انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم در سال ۱۳۵۰ با نام انستیتو تحقیقات بیولوژی و تولید مثل انسانی زیر نظر معاونت بهداشت و تنظیم خانواده وزارت بهداری وقت تأسیس گردید. سپس زیر نظر شبکه بهداری و با نام انستیتو غدد داخلی و متابولیسم مشغول فعالیت شده است. از سال ۱۳۶۸ پس از انحلال مناطق بهداری تهران این واحد زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. از سال ۱۳۸۹ با دریافت موافقت اصولی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مرکز تحقیقات غدد به عنوان واحد پژوهشی به زیر مجموعه انستیتو غدد اضافه گردید.

 فعالیتهای این مرکز در زمینه آموزش شامل  تربیت دستیاران فوق تخصصی غدد، تربیت دستیاران داخلی و دانشجویان پزشکی، آموزش بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن غدد و متابولیسم و آموزش مداوم است.

این مرکز در زمینه پژوهش به  طراحی و انجام پروژه های پژوهشی در حیطه بیماریهای غدد و متابولیسم در مرکز تحقیقات غدد (پردیس همت) می پردازد.

ارائه خدمات درمانی مطابق با استانداردهای بین المللی به بیماران در حیطه بیماریهای غدد و دیابت می پردازد.

  • شماره تلفن: ۸-۸۸۹۴۵۲۴۷

    شماره فکس: ۸۸۹۴۵۱۷۳

    آدرس ایمیل: iem@iums.ac.ir

  • آدرس: تهران، میدان ولیعصر، خیابان کریمخان زند، خیابان به آفرین، خیابان شهید ولدی، کوچه فیروزگر، انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم، مرکز تحقیقات غدد

متن

متن

متن

متن