دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

هسته تومورهای هیپوفیز

 | تاریخ ارسال: 1397/6/26 | 
•هسته تومور های هیپوفیز
oشناخت فرآیندهای سلولی-مولکولی تومورهای هیپوفیز مولد ACTH
oطراحی و ایجاد مدل حیوانی به منظور درمان هدف مند
•هسته ندولها و تومورهای تیروئید
oشناسایی مارکر برای تشخیص تهاجم  ندول بدخیم تیروئید
o معرفی پنل مولکولی جهت تشخیص افتراقی در  پاسخ های سایتولوژیک بینابینی
oاستفاده از رویکرد های نوین درمانی  مانند پپتیدهای اختصاصی و یا   پروبیوتیک ها ی عصاره های گیاهی به صورت ادجونت تراپی  در درمان تومورهای مقاوم به درمان  
•هسته پیشگیری و کنترل دیابت و عوارض آن
oکنترل روند رو به رشد دیابت در ایران
oکاهش عوارض نوروسایکولوژیک دیابت
oمیزان شیوع و بروز عوارض نوروسایکولوژیک دیابت و راه های پیشگیری و درمان
oکاهش میزان اختلالات اندوکرین در بارداری و عوارض آن ها
 

دفعات مشاهده: 1599 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر