دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پروژه های در حال اجرا

 | تاریخ ارسال: 1397/6/26 | 
طرح های در حال اجرای مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم
مجری طرح عنوان طرح همکاران طرح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آقای دکتر خمسه
بررسی مارکرهای آنژیوژنز در سرم و بافت بیماران مبتلا به تومورهای فاقد عملکرد هیپوفیز مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر در سال 95-96 دکتر قدیر- دکتر اکبری- خانم ابراهیمی ولوجردی- خانم محمودی- خانم اسدی- خانم توکلی- خانم قربانی- دکتر پناهی
تعیین صحت تشخیصی اندکس مچ پا- بازو(ABI ) به روش های داپلر و پلتیسموگرافی و اندکس شست- بازو(TBI)وآنالیز موج ها(PVWs )درمقایسه با سونوگرافی کالرداپلرجهت تشخیص بیماریهای آترواسکلروتیک شریانی درافرادمبتلا به دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به کلینیک پا،پژوهشکده غدد،سال 1396.  
 
دکتر هاشمی مدنی- دکتر امامی- آقای محمدرضا بابایی- خانم حاجی خداکرم- دکتر تاجیک- خانم ابراهیمی ولوجردی
مقایسه سطح سرمی IL-17وhs-CRP دردیابت بارداری حاصل از حاملگی با روشهای کمک باروری و حاملگی خودبخودی دکتر کوه کن- خانم ابراهیمی ولوجردی- آقای سلمان یزدی- خانم امیرچقماقی- دکتر ملک- دکتر برادران
مقایسه عملکرد پزشکان عمومی و متخصصین داخلی در رویکرد به بیماران مبتلا به دیابت براساس راهکارهای ADA در سال 1392-1393 دکتر کوه کن-  دکتر امامی- خانم ابراهیمی ولوجردی- خانم محمودی- دکتر امیربیگلو
ارتباط میزان بافت چربی احشایی با سایتوکاین التهابی اینترلوکین 17 و بیماری کبد چرب غیر الکلی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد غیر دیابتی همسان سازی شده  
دکتر علایی- دکتر عقیلی- دکتر نوبرانی- خانم اعتمادی- خانم اسدی- خانم افرنگ- خانم نکته دان- خانم لاهوتی- خانم شامردان- خانم صدقی- دکتر پوستچی
بررسی رابطه میان بروز موتاسیون ژن BRAF و میزان بیان نسبی ژنهای TSHRو HMGA2 در سطح mRNA در نمونه های آسپیراسیون سوزنی بیماران دارای ندول غیرعملکردی تیرویید با هدف تشخیص بدخیمی های تیرویید در نتایج سیتولوژی بینابینی  
 
دکتر هنردوست- دکتر مقسومی- دکتر بابایی- دکتر پناهی- دکتر رخشانی- خانم ابراهیمی- خانم افرنگ- آقای کریمی
 
آقای دکتر دکتر ملک
مقایسه شاخص حلقه های بند ناف،یافته های سونوگرافی (Gray scale sonography ) و یافته های پاتولوژی (بند ناف و جفت) در زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی و زنان باردار نرمال و ارزیابی ارتباط آنها با عوارض نامطلوب پره ناتال دکتر خمسه- دکتر نجفی- خانم ابراهیمی ولوجردی- خانم محمودی- خانم کدیور- خانم یونسی- آقای کشتکار- آقای بردبار- خانم کاشانیان
 
 
 
خانم دکتر علایی
بررسی ارتباط بین فاکتورهای غذائی و سطح سرمی آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به هیپرگلیسمی (دیابت و پیش دیابت) دکتر مشکینی- دکتر سمیعی- خانم شاهمردان- دکتر خمسه- دکتر چایچیان- خانم نکته دان- خانم لاهوتی- خانم صدقی
بررسی شیوع دیابت، پره - دیابت و سندرم متابولیک دربستگان درجه اول بیماران مبتلا به دیابت نوع 2  
دکتر خمسه- خانم اسدی- خانم لاهوتی
بررسی وضعیت تیامین درافراد مبتلا به افزایش قند خون درحد پیش دیابت دکتر خمسه- خانم نکته دان- خانم زرگر
 
خانم دکتر گل گیری
بررسی دمانس بیماران مبتلا به دیابت نوع د مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395 خانم دیباج نیا- دکتر علایی
 
 
خانم دکتر آموزگار
ارزیابی سطح سرمی (NGAL) Neutropil Gelatinase Associated Lipocalin به عنوان فاکتورپیش آگهی پیشرفت نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به درمانگاه کلیه پژوهشکده غدددانشگاه علوم پزشکی ایران  
 
_
خانم دکتر ایمانی بررسی فراوانی اختلالات متابولیک در بیماران با پرولاکتینوما و میزان تغییرات انها بعد از درمان با کابرگولین  
_
 
 
 
خانم دکتر توکلی یرکی
بررسی و مقایسه الگوی مرگ برنامه ریزی شده ( آپوپتوز و نکروز) در نمونه های بافت آدنوم های مختلف ھﯿﭙﻮﻓﯿﺰ دکتر خمسه- دکتر ایمانی- دکتر خمسه- خانم شهسواری- آقای قربانی
بررسی حضور مارکرهای cancer stem cell و stem cell در نمونه بافت توموری هیپوفیزو خون بیماران با درجات مختلف بیماری و تعیین ویژگی (Characterization) سلول های cancer stem cell و stem cell در سلول های جدا شده از بافت توموری هیپوفیز  
 
دکتر خمسه- دکتر ایمانی- دکتر زارع
 
 
آقای دکتر حیدری
مقایسه فراوانی ندول های تیروِیید در بیماران سندرم متابولیک و گروه کنترل در بیماران مراجعه کننده به پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396  
 
خانم ابراهیمی ولوجردی- خانم رضی خسروشاهی
 
 
 
 
خانم دکتر هنردوست
بررسی اثرات ضد سرطانی باکتری های لاکتوباسیلوس کازئی سویه ATCC-393  و لاکتوباسیلوس رامنوسوس سویه   GGبر روی آپوپتوز و چرخه سلولی رده سلولی B-CPAP  سرطان تیروئید در مقایسه با سلولهای فیبروبلاست دکتر اندرامی- دکتر سلیمانی فر
بررسی ارتباط مولکولی میان بیان ژن های VEGFR1, VEGF و VEGFR2 و الگو های مختلف چرخش بند ناف در دو گروه زنان باردار نرمال و مبتلا به دیابت حاملگی دکتر خمسه- دکتر نجفی- دکتر ملک- دکتر کدیور-
ارزیابی میزان فراوانی تومورهای اولیه غیر تیروئیدی در بیماران ایرانی با سابقه ابتلا به سرطان تیروئید دکتر خمسه- دکتر مقسومی- آقای کریمی- خانم افرنگ- دکتر فلاحی- دکتر مهاجری
 
 
 
خانم دکتر فلاح
بررسی تاثیر CTRP9 نوترکیب بر میزان بیان miR-155،miR-125،miR-148،miR-33،میزان بیان و ترشح سایتوکاین های التهابی(TNF-α,MCP-1وIL-10)و میزان بیان ABCA1در کشت ماکروفاژهای جدا شده از بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر (CAD)، و بیماران دیابتی مبتلا به عروق کرونر در مقایسه با افراد سالم  
 
 
دکتر خمسه- دکتر ملک- دکتر عقیلی
 
آقای دکتر برادران
بررسی پیامدهای بارداری و فاکتورهای موثربر آن در دیابت بارداری حاصل از حاملگی با روشهای کمک باروری و حاملگی خودبخودی در مقایسه با گروه کنترل  
دکتر خمسه- دکتر کوه کن- خانم دکتر حسینی- خانم دکترپیرجانی- خانم دکتر معینی
 

دفعات مشاهده: 2164 بار   |   دفعات چاپ: 131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر