پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم- [اخبار پایگاه]
آزمایشگاه جامع پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم راه اندازی شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۷ | 
آزمایشگاه جامع پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم در دو طبقه در ساختمان پژوهشکده با هدف پیشبرد اهداف آموزشی پژوهشی محققین راه اندازی شده است و از فروردین 1398 به این مکان منتقل شده است.
در طبقه  همکف  پژوهشکده ، آزمایشگاه تحقیقاتی بالینی قرار دارد که از سرمایه نیروی انسانی کارشناسان متعهد و مجرب ، جدیدترین تجهیزات و روشهای آزمایشگاهی از جمله دستگاه آب مقطر دیونایزه ، Immulite 2000 xpi ، Biolis 24i ،  Sysmex kx-21 و  Elisa awareness بهره مند است.
آزمایشگاه مولکولی در طبقه منفی یک پژوهشکده  بنا شده است که مجهز به دستگاههای ترموسایکلر PCR
،Real time  ، ژل داک ، سانتریفیوژ یخچال دار ،کابینت PCR ، ترموبلاک ، میکرو فیوژ و الکتروفورز افقی است. سرد خانه پژوهشکده با داشتن 4 فریزر 80- و یک فریزر 20- در این قسمت از پژوهشکده واقع شده است.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=78.30078.89285.fa
برگشت به اصل مطلب